Živočichové CHKO Hradecko

Vyzkoušejte si, jestli umíte poznávat živočichy z CHKO Hradecko.

Řekněte jméno zvířete a teprve potom najeďte kurzorem myši na fotografii.

Poznali jste je?

mlok skvrnitý
mlok skvrnitý

Toto zvíře bylo velkou inspirací a také velkým povzbuzením jak pro CHKO, tak pro všechny hradecké ochránce přírody. Bylo to jako když najdete poklad na naprosto obyčejném a nečekaném místě.

Tohoto tvora najdete především v Evropě, ale také v západní Asii. Tento obojživelník se vyskytuje ve vlhkých lesích, v blízkosti vodních toků a na loukách. POZOR ! Vylučuje nebezpečnou  látku! 


strakapoud
strakapoud

Tohoto ptáka jsme poprvé spatřili, když kloval do kovového sloupu elektrického vedení. Nejdříve jsme nevěděli, proč to dělá, ale doma jsme zjistili, že si tím vyznačuje své území a kovový sloup dobře rezonoval, čili byl velmi vhodný.

Jeho běžným biotopem jsou lesy všeho typu,běžně se však vyskytuje i v parcích nebo zahradách. V České republice je pak zdaleka nejběžnějším zástupcem řádu šplhavců. Živí se drobnými bezobratlovci, které vyklovává z kmene stromu. Hnízdí v dutinách stromů, které si sám hloubí většinou vysoko ve ztrouchnivělých stromech. V jedné snůšce pak bývá 4-7 smetanově bílých vajec.

veverka obecná
veverka obecná

Tento hlodavec obývá široké území v rozmezí od západní Evropy až po východní Asii. V ČR ji nalezneme v lesích všech typů, parcích, alejích, větších zahradách nebo hřbitovech s lesními porosty. Má zrzavou, černou někdy i hnědou srst. Obvykle dorůstá 19-23 cm a dosahuje hmotnosti mezi 150-340g, někdy i více. Huňatý ocas, který napomáhá udržovat rovnováhu při lezení a skocích na stromech a který využívá jako pokrývku těla při spánku, je dlouhý 14,5-20 cm. V zimě nehybernuje,odpočívá ve svém hnízdě a když jí tam dojdou zásoby jídla, má na jiných místech nasbíranou potravu. 

pijavka bahenní
pijavka bahenní

Tento tvor je parazit. Živí se krví  obratlovců. 

Na obou koncích těla má přísavky. Žije pod kameny. I ve znečištěných  vodách.

slepýš
slepýš

Toto zvíře jsme našli u směrovky CHKO Hradecko. Toto  zvíře má v podstatě dobrý zrak, je však pravda, že jeho název se s tím neshoduje. Je to proto, že německy se řekne blendender schleiecher, což znamená oslnivý loudal. Jenomže lidé si tento název zlidověli a začali mu říkat blind schleiche a to znamená slepý loudal. A tak toto zvíře  dostalo svůj název. Toto zvíře není had ale ještěrka.

hlemýžď zahradní
hlemýžď zahradní

V CHKO máme tyto živočichy přilepené na stromech. Protože tam byli přilepení více než týden, začalo nám to být divné. Nejdřív jsme si mysleli, že jsou ještě zavíčkovaní ze zimy, ale na konec jsme na to přišli. Pohybují se pouze při dešti a den po něm. Když je sucho, přilepí se na pevný podklad, kámen nebo strom apod.. Usnou a čekají na další déšť.

zatím nevíme
zatím nevíme

Dejte nám vědět, když něco zjistíte. :-)

srnec
srnec

Toto zvíře je  býložravec.Na podzim shazuje parůžky. Do našeho CHKO  se brzo ráno chodí napít.

kukačka
kukačka
páskovka keřová
páskovka keřová